Здавалка
Главная | Обратная связь

Митне оформлення як вид адміністративного неюрисдикційного провадження.Правові засади митного оформлення. Поняття митного оформлення в законодавстві та науці митного права. Співвідношення митного оформлення та митного контролю. Зміст митного оформлення як виду адміністративного провадження та як адміністративної послуги. Місце і час здійснення митного оформлення. Учасники митного оформлення. Правове регулювання взяття проб та зразків товарів. Строки митного оформлення. Обов’язки митного органу щодо роз’яснення вимог, що ставляться при здійсненні митного оформлення.

Митне оформлення окремих видів товарів і транспортних засобів. Попередні рішення щодо визначення коду товару та його митної вартості.

Правові підстави відмови в митному оформленні. Правові наслідки оформлення талону відмови в митному оформленні, пропускові товару через митний кордон держави.

Конвенційні стандартні правила щодо митного оформлення та інших митних формальностей.

 

Митно–тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Поняття й ознаки митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Принципи митно-тарифного регулювання.

Загальне поняття та класифікація митних платежів, стягуваних органами митної служби. Імпортне та експортне мито: поняття та правове регулювання.

Митний тариф України. Поняття та структура митного тарифу. Ставки мита, їх різновиди та порядок установлення. Митно-тарифна рада України як колегіальний орган при Кабінеті Міністрів України.

Правовий порядок застосування спеціальних та особливих видів мита. Правова регламентація податку на додану вартість, акцизного податку, єдиного збору.

Поняття та призначення митної вартості. Методи визначення митної вартості товарів, які ввозяться (імпортуються) в Україну, та порядок їх застосування. Міжнародно-правове регулювання методики визначення митної вартості. Форми декларування митної вартості.

Країна походження товару: поняття та значення для здійснення митних формальностей. Критерії достатньої обробки (переробки). Походження товарів за Конвенцією Кіото.

Тарифні пільги (тарифні преференції): поняття, види, критерії та підстави встановлення та припинення.

Правові основи митної статистики. Митна статистика зовнішньоекономічної діяльності. Спеціальна митна статистика.

Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності. Система опису товарів. Критерії класифікації товарів. Гармонізована система опису та кодування товарів. Надання зразків товарів під час здійснення класифікації товарів. Класифікаційні рішення. Правила кодування. Юридичне значення та наслідки прийняття класифікаційного рішення. Верифікація сертифікатів про походження товарів в Україні. Зарубіжний досвід класифікації та кодування товарів, переміщуваних через митні кордони.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.