Здавалка
Главная | Обратная связь

Організаційні та правові основи митного контролю.Поняття, види, принципи та функції митного контролю. Мета митного контролю. Правовий режим товарів і предметів, що перебувають під митним контролем. Зона митного контролю. Правовий режим зони митного контролю. Організаційний механізм митного контролю. Суб’єкти та об’єкти митного контролю. Предмет митного контролю. Правове регулювання здійснення митного контролю. Попередній документальний контроль. Права та обов’язки посадових осіб митних органів під час здійснення митного контролю. Документи, необхідні для здійснення митного контролю. Документи, необхідні для проведення митних процедур на різних видах транспорту.

Форми митного контролю. Перевірка документів та відомостей, які відповідно до статті 335 Митного кодексу України надаються митним органам під час переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України. Митний огляд (огляд та переогляд товарів, транспортних засобів комерційного призначення, огляд та переогляд ручної поклажі та багажу, особистий огляд громадян). Облік товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України. Усне опитування громадян та посадових осіб підприємств. Огляд територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних складів, вільних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де знаходяться товари, транспортні засоби комерційного призначення, що підлягають митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою відповідно до Митного кодексу України та інших законів України покладено на митні органи. Перевірка обліку товарів, що переміщуються через митний кордон України та/або перебувають під митним контролем. Проведення документальних перевірок дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи, у тому числі своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів. Направлення запитів до інших державних органів, установ та організацій, уповноважених органів іноземних держав для встановлення автентичності документів, поданих митному органу.

Митні пільги в сфері митного контролю. Правове регулювання застосування технічних засобів митного контролю. Залучення спеціалістів та експертів до участі в здійсненні митного контролю. Стандарті правила митного контролю за Конвенцією Кіото. Система управління ризиками та метод пост-аудиту – основа оптимізації митного контролю.

Перевезення, зберігання і розпорядження товарами, що перебувають під митним контролем. Транзитні перевезення. Умови та маршрути транзитних перевезень. Транзитні перевезення підакцизних товарів. Заходи гарантування доставки товарів, що перебувають під митним контролем. Поняття, місце, зміст та умови тимчасового зберігання товарів під митним контролем. Типи складів тимчасового зберігання. Митні склади та склади митниці. Товари, що передаються на тимчасове зберігання виключно митному органу. Операції з товарами, що знаходяться на складі тимчасового зберігання. Облік та звітність на складах тимчасового зберігання. Розпорядження товарами, що перебувають під митним контролем. Правове забезпечення організації та проведення митних аукціонів.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.