Здавалка
Главная | Обратная связь

Звільнення від покарання та його відбування: поняття та види. Амністія і помилування.Кримінально-правовий зміст звільнення від покарання та його відбування і відмінність від звільнення від кримінальної відповідальності; умовні та безумовні види звільнення від покарання чи його відбування; окремі види звільнення від покарання та його відбування; звільнення від покарання, звільнення від подальшого відбування покарання, заміна покарання більш м’яким та пом’якшення призначеного покарання як окремі форми інституту звільнення від покарання та його відбування; звільнення від відбування покарання з випробуванням та умовно-дострокове звільнення від відбування покарання: поняття та різновиди; заміна невідбутої частини покарання більш м’яким; пом’якшення призначеного покарання.

 

Судимість та її правові наслідки. Погашення і зняття судимості.

Поняття судимості в кримінальному праві; часові межі судимості; обставини, які зумовлюють визнання особи такою, що не має судимості; загально-правові та кримінально-правові наслідки судимості; погашення і зняття судимості: загальні умови та строки погашення судимості; особливості обчислення строків погашення судимості при умовно-достроковому звільненні від покарання чи заміні його більш м’яким; погашення судимості в осіб, щодо яких застосовано закон України про амністію або акт про помилування; переривання строку погашення судимості; зняття судимості; умови та підстави зняття судимості, що передбачені КК України.

 

 

Особлива частина

 

 

Диверсія. Безпосередні об’єкти злочину: основний та додаткові. Об’єктивна сторона, її форми. Конструкція складу злочину, момент закінчення. Суб’єктивна сторона. Форма та вид вини. Мета вчинення злочину. Відмежування диверсії від суміжних злочинів (вбивство, знищення та пошкодження майна, екологічних та інших злочинів).

 

Шпигунство.Безпосередній об’єкт та предмет злочину. Поняття державної таємниці. Об’єктивна сторона, її форми. Поняття передачі та збирання відомостей. Момент закінчення шпигунства. Суб’єктивна сторона. Форма та вид вини. Мета як обов’язкова ознака шпигунства. Суб’єкт злочину. Умови звільнення від кримінальної відповідальності особи, яка вчинила шпигунство.

 

Умисне вбивство. Безпосередній об’єкт вбивства. Момент початку та припинення життя. Види умисного вбивства. Основний склад умисного вбивства. Умисне вбивство при кваліфікуючих ознаках. Види цих ознак, їх класифікація і зміст.

“Привілейовані види умисного вбивства. Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання. Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини. Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця.

Умисне тяжке тілесне ушкодженняПоняття та ознаки тяжкого тілесного ушкодження. Безпосередній об’єкт злочину. Об’єктивна сторона особливості конструкції. Кваліфіковані види.

 

Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача.Безпосередній об’єкт злочину. Об’єктивна сторона злочину. Суб’єкт злочину.

 

Порушення недоторканності житла. Поняття житла. Види дій, характеристика інших дій, що порушують недоторканність житла громадян. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки.

 

Грубе порушення законодавства про працю. Види діянь. Характеристика іншого грубого порушення законодавства про працю. Суб’єктивна сторона. Значення мотиву для кваліфікації цього злочину. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки.

 

Зґвалтування. Безпосередній об’єкт. Поняття зґвалтування. Потерпілі особи. Об’єктивна сторона. Фізичне і психічне насильство як ознака об’єктивної сторони. Поняття безпорадного стану потерпілої чи потерпілого. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона злочину. Суб’єкт зґвалтування. Кваліфікуючі оз­наки. Особливості кваліфікації зґвалтування групою осіб. Поняття виконавця зґвалтування. Відповідальність за зґвалтування неповнолітньої чи неповнолітнього. Зґвалтування малолітньої чи малолітнього неприроднім способом. Особливо тяжкі наслідки зґвалтування.

 

Вимагання. Основний та додаткові об’єкти. Предмет злочину, його види. Об’єктивна сторона. Способи вимагання. Характер насильства та мета його застосування. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Суб’єкт. Кваліфікуючі ознаки вимагання. Вчинення вимагання посадовою особою, з використанням свого службового становища, або з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень або з пошкодженням чи знищенням майна. Вимагання, поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи. Питання кваліфікації вимагання, пов’язаного з реалізацією погрози і спричинення потерпілим смерті або пошкодження чи знищення майна при кваліфікуючих ознаках. Відмежування вимагання від розбою та насильницького грабежу.

Шахрайство. Специфіка предмету злочину. Об’єктивна сторона. Поняття заволодіння чужим майном. Способи заволодіння, їх характеристика. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Кваліфікуючі ознаки. Шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Відмежування шахрайства від крадіжки та грабежу.

Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.Предмет злочинів. Особливе відношення винного до чужого майна. Поняття майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні. Об’єктивна сторона. Способи вчинення злочину. Поняття привласнення, розтрати майна та заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Момент закінчення цих злочинів. Суб’єктивна сто­рона. Спеціальні суб’єкти злочинів. Кваліфікуючі ознаки.

 

Контрабанда. Предмет злочину. Характеристика діянь. Поняття митного кордону. Види контрабанди. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування цього злочину від суміжних адміністративних правопорушень, контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також, незаконного вивозу за межі України сировини, матеріалів, обладнання, технологій для виготовлення зброї, військової та спеціальної техніки.

Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів. Особливості конструкції складу цього злочину. Предмет злочину. Види діянь. Їх характеристика. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування цього злочину від порушення порядку заняття господарською та банківською діяльністю.

Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Предмет злочину. Види діянь. Їх характеристика. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Кваліфікуючі ознаки.

Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів). Предмет злочину. Характеристика діяння. Наслідки злочину. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки.

Шахрайство з фінансовими ресурсами.Предмет злочину та його види. Особливості конструкції складу цього злочину. Характеристика діяння. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Поняття завідомості. Мета злочину. Суб’єкт злочину та його спеціальні ознаки. Кваліфікуючі ознаки. Відмежування цього злочину від злочинів проти власності.

Терористичний акт.Об’єктивна сторона злочину та її форми. Спосіб вчинення терористичного акту. Суб’єктивна сторона. Форма вини. Характер та значення мети. Кваліфікуючі ознаки. Відповідальність за створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво ними, а так само сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної організації як особливо кваліфікований склад злочину. Умови звільнення від кримінальної відповідальності за ці діяння.

 

Незаконне ввезення на територію України відходів і вторинної сировини.Предмет злочину, види. Поняття відходів та вторинної сировини. Об’єктивна сторона. Поняття ввезення на територію України названих предметів. Поняття транзиту. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Кваліфікуючі ознаки.

Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Поняття транспортного засобу. Об’єктивна сторона. Види порушень та їх наслідки. Суб’єктивна сторона та суб’єкт злочину. Відмежування злочину від суміжних.

Масові заворушення.Характеристика поняття масових заворушень. Особливості конструкції диспозиції цього злочину. Основний та додатковий його об’єкт. Дії, які утворюють об’єктивну сторону складу злочину. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Особливості суб’єкту злочину. Відповідальність осіб, які приймали активну участь в масових заворушеннях у віці від 14 до 16 років. Кваліфікуючі ознаки злочину. Відмінність цього злочину від диверсії та суміжних злочинів проти громадського порядку.

 

Хуліганство. Поняття хуліганства та його ознаки. Основний та додаткові об’єкти хуліганства. Характеристика об’єктивної сторони хуліганства, момент його закінчення. Суб’єктивна сторона злочину, значення мотиву його вчинення. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки хуліганства. Хуліганство, яке вчинене групою осіб, його відмежування від масових заворушень та групового порушення громадського порядку. Характеристика кваліфікуючих ознак злісного та особливо злісного хуліганства. Відмежування хуліганства від інших суміжних злочинів. Сукупність хуліганства з іншими злочинами.

 

Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості.Поняття злочину. Об’єкт цього злочину і особливості його предмету. Об’єктивна сторона, види і зміст дій, що її утворюють та момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Мета вчинення діяння, її особливості. Суб’єкт злочину. Вік кримінальної відповідальності. Кваліфікуючі ознаки.

Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів. Об’єкт і предмет цього злочину, його особливості. Об’єктивна сторона, характеристика дій, що її утворюють. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона та мета вчинення злочину. Суб’єкт злочину. Вік кримінальної відповідальності. Кваліфікуючі ознаки злочину. Поняття і зміст примушування неповнолітніх до участі у створенні творів, програм та інших предметів порнографічного характеру.

Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин їхніх аналогів або прекурсорів.Предмет злочину. Об’єктивна сторона злочину. Суб’єктивна сторона і суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки складу.

Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.Об’єкт і предмет злочину. Об’єктивна сторона злочину. Момент його закінчення. Суб’єктивна сторона. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки.

Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.Об’єкт злочину. Об’єктивна сторона. Види дій, що складають об’єктивну сторону. Суб’єктивна сторона. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки. Підстави й умови звільнення особи від кримінальної відповідальності, зв’язані з незаконним оборотом наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Види діянь. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона. Суб’єкт. Кваліфікуючі ознаки.

Одержання незаконної винагороди працівником державного підприємства, установи, організації. Предмет злочину. Розмір незаконної винагороди. Спосіб як одна із ознак об’єктивної сторони. Суб’єкт злочину. Відмежування даного злочину від одержання хабара.

Зловживання владою або службовим становищем. Характеристика діяння. Наслідки злочину. Суб’єктивна сторона: форма вини, та мотиви злочину. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки складу злочину. Співвідношення зловживання владою або службовим становищем із спеціальними видами цього злочину, передбаченими в інших нормах КК. Відмежування службового зловживання від заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Перевищення влади або службових повноважень. Характеристика діяння. Форми (способи) перевищення влади або службових повноважень. Наслідки злочину. Суб’єктивна сторона й суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки складу злочину. Відмежування перевищення влади або службових повноважень від зловживання владою або службовим становищем.

Службове підроблення. Предмет злочину. Характеристика діяння: поняття й види службового підроблення. Суб’єктивна сторона й суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки складу злочину. Співвідношення службового підроблення й зловживання владою або службовим становищем. Відмежування службового підроблення від інших злочинів, пов’язаних із підробкою документів. Кваліфікація злочинного діяння у випадках, коли службове підроблення є способом учинення або укриття іншого злочину.

Службова недбалість. Характеристика й види діяння при недбалості. Наслідки злочину. Суб’єктивна сторона й суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки злочину.

Одержання хабара. Предмет хабара. Характеристика діяння: дії, за виконання або невиконання яких службова особа одержує хабара. Момент закінчення цього злочину. Правова оцінка хабара-підкупу і хабара-винагороди. Суб’єктивна сторона злочину: форма вини та мотиви одержання хабара. Суб’єкт злочину. Характеристика кваліфікуючих ознак одержання хабара. Значення розміру хабара та становища службової особи для кваліфікації цього злочину. Поняття та ознаки вимагання хабара. Відмежування одержання хабара від інших злочинів, пов’язаних з одержанням незаконної винагороди.

Пропозиція або давання хабара. Предмет злочину. Характеристика діяння й момент закінчення цього злочину. Суб’єктивна сторона й суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки складу злочину. Умови звільнення від кримінальної відповідальності особи, яка дала хабар: поняття та ознаки добровільної заяви про давання хабара й вимагання хабара як умов такого звільнення.

Провокація хабара або комерційного підкупу.Характеристика діяння: поняття та способи провокації хабара. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона злочину: свідомість як обов’язкова ознака суб’єктивної сторони цього злочину та його мета. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки складу злочину.

 

Завідомо незаконні затримання, привід, арешт або тримання під вартою. Характеристика об’єктивної сторони злочину: види діянь. Суб’єктивна сторона: форма вини та завідомість як ознака злочину. Суб’єкт злочину. Кваліфікуючі ознаки складу злочину. Відмінність цього злочину від інших злочинних діянь, які посягають на особисту волю особи.

 

Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності.Об’єктива сторона злочину. Момент закінчення злочину. Суб’єктивна сторона злочину. Суб’єкт злочину.

 

Посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного у зв’язку з їх діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя.Коло потерпілих за злочином. Об’єктивні та суб’єктивні злочини.

 


Рекомендована література©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.