Здавалка
Главная | Обратная связь

Одиничний злочин. Види одиничних злочинів: прості та ускладнені (триваючі, продовжувані, складені злочини та злочини, що кваліфікуються за наслідками).Поняття одиничного злочину як структурного елемента множинності злочинів; види одиничних злочинів: прості та ускладнені (триваючі, продовжувані, складені злочини та злочини, що кваліфікуються за наслідками); юридична природа одиничних злочинів; поняття триваючого злочину; момент закінчення триваючого злочину; продовжуваний злочин: поняття й ознаки; поняття складеного злочину, його ознаки; відповідальність за злочини, що кваліфікуються за наслідками.

 

Поняття, ознаки та види обставин, що виключають злочинність діяння.

Поняття обставин, що виключають злочинність діяння; проблеми класифікації обставин, що виключають злочинність діяння у науці кримінального права; ознаки обставин, що виключають злочинність діяння; суспільно корисна і суспільно прийнятна поведінка в межах обставин, що виключають злочинність діяння; види обставин, що виключають злочинність діяння; кримінально-правове і кримінологічне значення обставин, що виключають злочинність діяння.

 

Необхідна оборона та її умови. Перевищення меж необхідної оборони.

Поняття необхідної оборони; право особи на необхідну оборону, її характеристика та законодавче закріплення; підстави необхідної оборони: наявність суспільно небезпечного посягання; необхідність негайного відвернення чи припинення посягання; умови правомірності необхідної оборони, які стосуються нападу і захисту; межі заподіяння шкоди при необхідній оборони; перевищення меж необхідної оборони; кримінальна відповідальність за перевищення меж необхідної оборони; юридична природа ситуації, передбаченої ч. 4 ст. 36 КК України; провокація оборони.

 

Затримання особи, яка вчинила злочин.

Поняття затримання особи, що вчинила злочин; підстави заподіяння шкоди при затриманні особи, яка вчинила злочин та умови правомірності такого затримання; мета затримання відмінність затримання особи, що вчинила злочин від необхідної оборони; межі заподіяння шкоди при затриманні злочинця особи, які можуть бути затриманими; суб’єкти затримання особи, що вчинила злочин; поняття перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця; відповідальність за перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця; врахування суб’єктивного ставлення того, хто затримує, до заподіяної ним шкоди.

 

Крайня необхідність: умови правомірності.

Поняття крайньої необхідності, підстави заподіяння шкоди при крайній необхідності та умови правомірності; мета дій у стані крайньої необхідності; характер дій у стані крайньої необхідності, своєчасність їх учинення відмінність крайньої необхідності від необхідної оборони; вимушеність заподіяння шкоди в стані крайньої необхідності та її межі; поняття перевищення меж крайньої необхідності; проблеми відповідальності за перевищення меж крайньої необхідності.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.