Здавалка
Главная | Обратная связь

В якій послідовності розвивалися концепції управління персоналом?УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

ТЕСТИ

З навчальної дисципліни для контролю знань фахівців ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.050200 «Менеджмент»

У вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації

Міністерства аграрної політики та продовольства України


ТЕМА 1

«Управління персоналом в системі менеджменту організацій»

1. Частина населення, що має необхідний фізичний розвиток, здоров’я, освіту культуру, здібності, кваліфікацію, професійні знання, для роботи в сфері суспільно-корисної діяльності це – :

1) трудові ресурси;

2) персонал;

3) людські ресурси;

4) робоча сила.

 

2. Специфіка людських ресурсів на відміну від всіх інших видів ресурсів (матеріальних, фінансових, інформаційних і ін.) полягає в такому:

1) люди наділені інтелектом, отже, їхня реакція на зовнішній вплив (управління) – эмоційно-осмислена, а не механічна; процеси взаємодії між суб'єктом управління і людьми є двосторонніми;

2) унаслідок володіння інтелектом люди здатні до постійного удосконалювання і розвитку, що є найбільш важливим і довгостроковим джерелом підвищення ефективності будь-якого чи суспільства окремої організації;

3) люди обирають визначений вид діяльності (виробничої чи невиробничої, розумової чи фізичної) усвідомлено, ставлячи перед собою визначені цілі;

4) всі відповіді вірні.

 

3. Техніко-технологічний аспект управління персоналом:

1) відображає рівень розвитку конкретного виробництва, особливості використання в ньому техніки і технології, виробничі умови та ін.;

2) стосується питань пов’язаних з плануванням чисельності, складом працівників, моральним і матеріальним стимулюванням, використанням робочого часу;

3) включає питання дотримання діючого трудового законодавства в роботі з персоналом;

4) відображає питання соціально-психологічного забезпечення управління персоналом, впровадження різних соціальних і психологічних процедур в практичну роботу.

 

4. Організаційно-економічний аспект управління персоналом:

1) стосується питань пов’язаних з плануванням чисельності, складом працівників, моральним і матеріальним стимулюванням, використанням робочого часу;

2) відображає рівень розвитку конкретного виробництва, особливості використання в ньому техніки і технології, виробничі умови та ін.;

3) включає питання дотримання діючого трудового законодавства в роботі з персоналом;

4) відображає питання соціально-психологічного забезпечення управління персоналом, впровадження різних соціальних і психологічних процедур в практичну роботу.

 

5. Науковою основою якої концепції була теорія бюрократичних організацій, коли людина розглядалась через формальну роль – посаду, а управління здійснювалось через адміністративні механізми (повноваження, методи, принципи, функції):

1) використання трудових ресурсів;

2) управління людиною;

3) управління людськими ресурсами;

4) управління персоналом.

 

6. В якій концепції людина стала розглядатись не як посада (елемент структури), а як не відновлюваний ресурс – елемент соціальної організації в єдності трьох основних компонентів (трудової функції, соціальних відносин, стану працівника):

1) управління людиною;

2) використання трудових ресурсів;

3) управління персоналом;

4) управління людськими ресурсами.

 

7. Основні характеристики поняття кадри:

1) робота за безстроковим договором;

2) професійна підготовка і кваліфікація працівників;

3) досвід роботи працівників;

4) кваліфікація працівників та їх робота на постійній основі.

 

8. Системний, планомірно організований вплив з допомогою взаємозв’язаних організаційно-економічних і соціальних заходів на процес формування, розподілу і перерозподілу робочої сили на рівні підприємства, на створення умов для використання соціального розвитку, – це:

1) головна мета управління персоналом;

2) головна мета управління виробництвом;

3) основне завдання керівника підприємства;

4) завдання головних спеціалістів підприємства.

 

9. В якості суб’єкта управління персоналом виступають:

1) спеціалісти, що виконують відповідні функції;

2) підприємство в цілому;

3) окремий працівник або деяка їх сукупність;

4) система управління персоналом.

 

В якій послідовності розвивалися концепції управління персоналом?

1) «використання трудових ресурсів», «управління персоналом», «управління людськими ресурсами», «управління людиною»;

2) «управління персоналом», «управління трудовими ресурсами», «використання трудових ресурсів», «управління людиною»;

3) «управління трудовими ресурсами», «управління людиною», «управління персоналом», «використання трудових ресурсів»;

4) «управління людиною», «управління трудовими ресурсами», «використання трудових ресурсів», «управління персоналом».

 

11. Частина населення, яка забезпечує пропозицію робочої сили для виробництва товарів та послуг, – це:

1) трудові ресурси;

2) економічно активне населення;

3) зайняті працівники;

4) персонал підприємства.

 

ТЕМА 2

«Управління персоналом як соціальна система»

12. Стан здоров'я, працездатність, витривалість, здібності і схильності людини, тип нервової системи та ін., – це :

1) психофізіологічна складова трудового потенціалу працівника;

2) кваліфікаційна складова;

3) соціально-демографічна складова трудового потенціалу працівника;

4) особистісна складова трудового потенціалу працівника.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.