Здавалка
Главная | Обратная связь

Які є види ділової оцінки персоналу?1) попередня, поточна та кінцева;

2) об'єктивна та суб'єктивна;

3) оцінка кандидата на вакантну посаду та поточна періодична оцінка співробітників організації;

4) оцінка керівниками, колегами по роботі, підлеглими, самооцінка.

 

129. До показників ділової оцінки належать:

1) ефективності, результативності, продуктивності;

2) результативності праці, професійної поведінки, особистих якостей;

3) працездатності, терплячості, надійності;

4) загальні, спеціальні, планові, прогнозовані.

 

130. Вивчення документів та інших письмових джерел, бесіди й опитування, спостереження – це:

1) методи набору працівників в організацію;

2) методи управління трудовим колективом;

3) процес формування управлінської команди;

4) методи збирання інформації.

 

В якій послідовності здійснюється оцінювання кандидата на вакантну посаду?

1) оцінювання професійних якостей та психофізичних можливостей;

2) співбесіда, встановлення випробувального терміну та оформлення працівника-новачка на роботу;

3) аналіз анкетних даних, збирання інформації про кандидата, перевірочні випробування та співбесіда;

4) розміщення об'яви про прийняття на роботу, співбесіда з кандидатом щодо професійної придатності.

 

Якими є етапи поточного періодичного оцінювання співробітників організації?

1) оцінювання керівництва; оцінювання колегами та (або) підлеглими;

2) оцінювання результатів порівняно з минулим періодом; оцінювання планів з персоналу;

3) оцінювання результатів роботи та факторів впливу на них; наліз динаміки результатів праці та стану факторів їх досягнення;

4) порівняльне оцінювання в колективі та проведення самооцінювання.

 

Що таке атестування персоналу?

1) традиційний метод оцінювання персоналу керівництвом із застосуванням стандартних критеріїв;

2) процес перевірки знань всіх категорій працівників організації;

3) визначення рейтингу та статусної позиції працівника в організації;

4) діяльність, що здійснюється з метою вивільнення персоналу або переміщення на вищу посаду.

 

134. Атестування робочого місця – це процес:

1) встановлення його відповідності прогресивним технологічним рішенням, вимогам охорони праці, нормативам і стандартам.

2) встановлення його відповідності вимогам охорони праці;

3) встановлення його відповідності нормативам і стандартам праці;

4) встановлення його відповідності технологічним і технічним стандартам.

 

Знайдіть зайве. Атестації не підлягають?

1) працівники, які відпрацювали на відповідній посаді менше одного року;

2) вагітні жінки;

3) особи, які здійснюють догляд за дитиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом, інвалідом дитинства;

4) працівники, що пройшли підвищення кваліфікації в попередньому році.

 

Атестація працівників проводиться не частіше ніж?

1) 1 раз на рік;

2) два рази на рік;

3) 1 раз на 3 роки;

4) 1 раз на 5 років.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.