Здавалка
Главная | Обратная связь

У вигляді яких рішень розробляються прогнози роботи з персоналом?1) твердження відносно можливості чи неможливості здійснення процесів щодо управління персоналом;

2) стратегічного проекту щодо тенденцій сучасного розвитку персоналу;

3) сукупності кількісних і якісних оцінок персоналу, а також показників ймовірності їх досягнення;

4) конкретних програм дій щодо визначення джерел поповнення організації кваліфікованими кадрами.

 

38. Попередньою стадією планування роботи з персоналом є:

1) прогнозування роботи з кадрами;

2) процес реалізації планових рішень і завдань;

3) проектування структури персоналу підприємства;

4) набір рішень з поточного управління працівниками.

 

39. Різниця між загальною потребою в кадрах та майбутньою прогнозною потребою – це:

1) необхідна потреба;

2) додаткова потреба;

3) надлишкова потреба;

4) нормативна потреба.

 

40. У чому полягає сутність кадрового планування?

1) розробка виробничих та соціальних показників організації;

2) впровадженням нових технологій, що ставлять більш високі вимоги до кваліфікації персоналу;

3) розробка кадрових програм за кількістю та якістю персоналу;

4) створення умов для надання людям робочих місць в потрібний момент часу та в необхідній кількості.

 

41. Якого з зазначених етапів не містить процес планування потреби в персоналі?

1) оцінювання наявного потенціалу трудових ресурсів;

2) оцінювання майбутніх потреб організації в персоналі;

3) планування вивільнення та скорочення чисельності персоналу;

4) підвищення рівня кваліфікації персоналу.

 

42. План заходів, що може включати такі програми як впровадження сучасних принципів і методів організації та управління, зміни організаційної структури, освоєння нових технологій, це:

1) план заходів з удосконалення структури зайнятості;

2) планування витрат на персонал, куди включається;

3) планування ділової кар'єри, службово-професійного переміщення;

4) планування продуктивності та заробітної плати.

 

43. Працівники спостерігають приклад реалізованих можливостей сусіда по роботі, кращі можливості вивчення працездатності претендента, відомі переваги і недоліки працівника, скорочення витрат на найм:

1) переваги внутрішніх джерел підбору персоналу;

2) недоліки внутрішніх джерел підбору кадрів;

3) переваги зовнішніх джерел підбору кадрів;

4) недоліки зовнішніх джерел підбору кадрів.

 

44. Загроза нагромадження складних особистих взаємовідносин працівників, «сімейщина», що приводить до застою винахідницької думки, погане відношення до людини з боку його бувших колег, – це:

1) недоліки внутрішніх джерел підбору кадрів;

2) переваги внутрішніх джерел підбору персоналу;

3) переваги зовнішніх джерел підбору кадрів;

4) недоліки зовнішніх джерел підбору кадрів.

 

45. Вибір з більшого числа претендентів, поява нових ідей і навичок роботи, менша загроза виникнення інтриг в межах підприємства, – це:

1) переваги внутрішніх джерел підбору персоналу;

2) недоліки внутрішніх джерел підбору кадрів;

3) переваги зовнішніх джерел підбору кадрів;

4) недоліки зовнішніх джерел підбору кадрів.

 

46. Довгий період звикання, покращення морального клімату серед працівників, що давно працюють, працездатність нових претендентів точно не відома, – це:

1) недоліки зовнішніх джерел підбору кадрів;

2) переваги внутрішніх джерел підбору персоналу;

3) недоліки внутрішніх джерел підбору кадрів;

4) переваги зовнішніх джерел підбору кадрів.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.