Здавалка
Главная | Обратная связь

На які види поділяється структура персоналу організації?1) функціональна, соціальна, вікова, освітньо-кваліфікаційна;

2) соціальна, виробнича, економічна, технологічна, організаційна;

3) штатна, організаційна, соціальна, рольова;

4) професійно-кваліфікаційна, освітньо-вікова, функціональна та статева.

 

Відповідно до якого документа здійснюється поділ персоналу організації на категорії посад?

1) Кодексу Законів про працю України;

2) Положення про структурний підрозділ організації;

3) Кваліфікаційного довідника посад керівників, спеціалістів та інших службовців;

4) статуту підприємства.

 

15. Комплекс спеціальних знань і навичок, набутих людиною в результаті спеціальної підготовки і досвіду у певній сфері, – це:

1) професія;

2) спеціальність;

3) кваліфікація;

4) посада.

 

16. Ступінь професійної підготовки, необхідної для виконання певних трудових функцій, – це:

1) кваліфікація;

2) професія;

3) спеціальність;

4) посада.

 

17. Сукупність прав і обов'язків працівника, що визначається його трудовими функціями та межами компетентності, – це:

1) професія;

2) повноваження;

3) спеціальність;

4) кваліфікація.

 

Що означає поняття «посада»?

1) сукупність прав, обов’язків та відповідальності працівника;

2) статус управлінського працівника в організації;

3) основний елемент в організаційній структурі управління;

4) первинний елемент в структурі управління, що характеризується функціями, межами компетенції і правовим статусом працівника.

 

Яке поняття відтворює відносини між людьми в процесі трудової діяльності та вміння працювати в команді, колективі?

1) професійна компетентність;

2) методична компетентність;

3) часова компетентність;

4) соціальна компетентність.

 

20. Робітники, службовці, технічні виконавці – це:

1) групи професій персоналу організації;

2) спеціальності персоналу в організації;

3) кваліфікаційні рівні працівників;

4) категорії посад персоналу в організації.

 

ТЕМА 3

«Кадрова політика і стратегія управління персоналом організації»

 

Що таке кадрова політика організації в широкому розумінні?

1) сукупність взаємопов’язаних практичних дій, процесів та операцій щодо людей в організації;

2) дотримання статей трудового законодавства та відсутність дискримінації різних категорій персоналу;

3) система правил і норм, що приводять людські ресурси у відповідність до стратегії підприємства;

4) аналіз структури персоналу і прогнозування його розвитку.

 

Що означає поняття кадрова політика у конкретному трактуванні?

1) набір конкретних правил, побажань і обмежень у взаємовідносинах людей та організації;

2) система правил і норм, що приводять людські ресурси у відповідність до стратегії підприємства;

3) система цілей та завдань, що стоять перед кадровою службою організації;

4) аргументована система уявлень про напрями розвитку і майбутній стан персоналу організації.

 

На які типи поділяється кадрова політика за ознакою орієнтації керівників на власний чи зовнішній персонал при наборі кадрів?

1) превентивна та реактивна;

2) активна та пасивна;

3) внутрішня та зовнішня;

4) закрита та відкрита.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.