Здавалка
Главная | Обратная связь

Вставте пропущене. Засідання атестаційної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як _____________її складу.1) дві третини;

2) 50 %;

3) три четвертих;

4) 60 %.

 

141. До взірцевого переліку кількісних показників критеріїв оцінки результативності праці лінійних керівників підрозділів можна включити:

1) прибуток, оборотність оборотних фондів, рівень понад нормативних запасів оборотних фондів;

2) виконання планових завдань по об'єму і номенклатурі, динаміка об'єму виробництва, динаміка продуктивності праці, зниження витрат виробництва, питома вага неякісної продукції, коефіцієнт плинності кадрів, тривалість простоїв, втрати від простоїв;

3) прибуток, ріст прибутку, оборот капіталу, доля на ринку;

4) виконання планових завдань по об'єму і номенклатурі, динаміка об'єму виробництва, динаміка продуктивності праці, прибуток.

 

142. До взірцевого переліку кількісних показників критеріїв оцінки результативності праці керівника організації можна включити:

1) прибуток, зростання прибутку, оборот капіталу, доля на ринку;

2) виконання планових завдань по об'єму і номенклатурі, динаміка об'єму виробництва, динаміка продуктивності праці, зниження витрат виробництва, питома вага бракованих виробів, коефіцієнт плинності кадрів, тривалість простоїв, втрати від простоїв;

3) прибуток, оборотність оборотних фондів, рівень понад нормативних запасів оборотних фондів;

4) виконання планових завдань по об'єму і номенклатурі, динаміка об'єму виробництва, динаміка продуктивності праці, прибуток.

 

143. Розробка системи індивідуальних цільових показників означає:

1) встановлення переліку головних обов’язків працівника, що включають регулярно здійснювані працівником функції і цільові заходи разового характеру на плановий термін (квартал, рік);

2) встановлення сфери відповідальності працівника;

3) встановлення цільових показників та індивідуального стандарту виконання по кожному показнику;

4) всі відповіді вірні.

 

На які групи поділяються всі фактори впливу на результативність праці в апараті управління організацією?

1) пов’язані з інформацією та підлеглими;

2) пов’язані із групами посад працівників в організації;

3) пов’язані із живою працею, засобами праці та предметами праці;

4) пов’язані із обсягами діяльності, організаційно-правовою формою підприємства та встановленими цілями.

 

Які фактори впливу на результативність управлінської праці пов’язані із живою працею?

1) технічні, економічні, соціально-психологічні, розпорядчі;

2) економічні, організаційно-розпорядчі, соціально-психологічні;

3) організаційні, соціально-демографічні, соціально-психологічні, економічні;

4) демографічні, освітньо-кваліфікаційні, соціальні, функціональні.

 

До якої групи факторів впливу на результативність управлінської праці належить стиль і культура управління?

1) соціально-психологічних;

2) організаційних;

3) соціально-демографічних;

4) економічних.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.