Здавалка
Главная | Обратная связь

Що таке кадровий резерв?1) кадри, яких готують для роботи в промисловості або в інших галузях народного господарства;

2) група керівників і спеціалістів організації, які володіють здібностями до управлінської діяльності та пройшли цільову підготовку;

3) професійно підготовлені працівники для роботи на керівних посадах;

4) новий персонал, набраний для заміщення вакантних посад керівників.

 

Який з даних етапів формування резерву є заключним?

1) узгодження з вищими організаціями списку кандидатів, які увійшли до резерву;

2) визначення та формування списку кандидатів до резерву;

3) складання прогнозу очікуваних змін у складі керівних кадрів організації;

4) прийняття рішення безпосередніми керівниками про включення до резерву кваліфікованих працівників.

 

167. Формування кадрового резерву здійснюється на основі висновків:

1) керівництва підприємства;

2) комісії;

3) менеджеру з персоналу;

4) всі варіанти вірні.

 

Що означає поняття «ротація» кадрів?

1) пояснення прийомів роботи досвідченими працівниками;

2) об’єднання персоналу у певні групи для навчання;

3) послідовна робота на різних посадах, в тому числі й в інших підрозділах;

4) навчання для підвищення загальної кваліфікації.

 

Що таке наставництво як метод навчання персоналу?

1) процес передавання знань і вмінь більш досвідченою та компетентною людиною менш досвідченій;

2) одержання необхідних вказівок для виконання завдань від більш досвідченої і компетентної людини;

3) реальна або навчальна ситуація з питаннями для аналізу некваліфікованими працівниками;

4) монолог інструктора, в ході якого аудиторія сприймає матеріал на слух.

 

Які заходи необхідно здійснювати для забезпечення розвитку персоналу?

1) підтримання здатних до навчання працівників, поширення знань і провідного досвіду;

2) наймання працівників з великим досвідом роботи, інформування працівників;

3) вивільнення працівників з організації;

4) введення в колектив нових працівників.

 

Яку перевагу має навчання кваліфікованих працівників на власному підприємстві?

1) знання не поширюються за межі підприємства;

2) методика навчання враховує специфіку підприємства;

3) є можливість залучення досвідчених працівників підприємства;

4) неможливість контролю за результатами навчання.

 

Що є критерієм вибору виду навчання для працівника (в межах організації чи за межами організації)?

1) чисельність працівників, яких потрібно навчати;

2) доходи (економічні результати) і витрати на навчання;

3) методика проведення навчання;

4) очікуваний результат і можливість контролю за процесом навчання.

 

Що означає поняття «стажування»?

1) закріплення на практиці професійних знань, що отримані під час теоретичної підготовки;

2) систематичне самостійне навчання працівника на робочому місці;

3) включення працівника в план навчання та підготовки на вакантну керівну посаду;

4) індивідуальне навчання працівника під постійним наглядом куратора.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.