Здавалка
Главная | Обратная связь

Якими є форми адаптації працівників?1) початкова та професійна;

2) організаційна та технічна;

3) первинна і вторинна;

4) закрита та відкрита.

 

72. Пристосування до нових фізичних і фізіологічних навантажень, фізіологічних умов праці це – :

1) психофізіологічний аспект адаптації;

2) соціально-психологічний аспект адаптації;

3) професійний аспект адаптації;

4) організаційний аспект адаптації.

 

73. Соціально-психологічний аспект адаптації працівника це – :

1) пристосування до нових фізичних і фізіологічних навантажень, фізіологічних умов праці;

2) пристосування до відносно нового соціуму, норм поведінки та взаємовідносин в новому колективі;

3) поступова доробка трудових здібностей (професійних навичок, додаткових знань і т. д.);

4) вивчення нових технологій.

 

74. Освоєння ролі та організаційного статусу робочого місця і підрозділу в загальній організаційній структурі, а також розуміння особливостей організаційного і економічного механізму керівництва підприємством,
це – :

1) організаційний аспект адаптації;

2) психофізіологічний аспект адаптації;

3) соціально-психологічний аспект адаптації;

4) професійний аспект адаптації.

 

75. Викресліть зайвий підпункт. В якості можливих організаційних рішень проблеми структурного закріплення функцій управління трудовою адаптацією можна запропонувати наступні:

1) інформаційне забезпечення;

2) виділення відповідного підрозділу в системі управління персоналом;

3) розподіл спеціалістів по підрозділах;

4) розвиток наставництва.

 

Який з перелічених заходів не належить до можливих організаційних рішень по технології процесу управління трудовою адаптацією?

1) структурне закріплення функцій управління трудовою адаптацією;

2) підготовка резерву кадрів;

3) виконання доручень по організації роботи зборів та організації нарад;

4) проведення індивідуальних бесід керівника з новим співробітником.

 

77. Суб’єктивні показники рівня і тривалості трудової адаптації характеризують:

1) рівень задоволення співробітника роботою в цілому або окремими її проявами;

2) ефективність трудової діяльності;

3) активність участі співробітника у різноманітних сферах трудової діяльності;

4) продуктивність праці.

 

ТЕМА 6

«Організування діяльності та функції служб персоналу»

За якої організаційної форми підприємства функції управління персоналом закріплюються за власником?

1) індивідуальне підприємство;

2) середнього розміру організація;

3) велике підприємство;

4) акціонерне товариство.

 

Що означає поняття «кадровий консалтинг»?

1) рекомендації та інформація з приводу заміщення вакансій;

2) інтегрована система надання консультаційних послуг з управління персоналом;

3) надання послуг з відбору та поточного оцінювання персоналу;

4) перевірка знань та навичок персоналу організації в процесі поточного управління ним.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.