Здавалка
Главная | Обратная связь

Яка з перелічених обставин не відноситься до недоліків внутрішніх джерел залучення персоналу?1) блокування можливостей службового росту для працівників організації;

2) поява панібратства при вирішенні ділових питань;

3) можливість напруження і суперництва в колективі у випадку появи кількох претендентів на посаду;

4) небажання відмовити співробітнику, що має тривалий стаж роботи в організації.

 

За якими показниками визначається загальна потреба підприємства в кадрах?

1) трудомісткість задач та фонд робочого часу працівника;

2) обсяг виробництва та обсяг виробітку товарообороту на одного працюючого;

3) обсяг прибутку та продуктивність праці одного працівника;

4) прибуток і продуктивність управлінської праці.

 

49. Коефіцієнт перерахунку явочної чисельності в спискову визначається як:

1) відношення кількості календарних робочих днів до кількості фактичних робочих днів;

2) різниця кількості фактичних робочих днів до кількості фактичних робочих днів;

3) відношення календарного фонду часу до кількості фактичних робочих днів;

4) відношення корисного фонду часу до кількості фактичних робочих днів.

 

50. Корисний фонд часу одного працівника визначається як:

1) добуток середньої тривалості робочого дня і кількості фактичних робочих днів;

2) добуток середньої тривалості робочого дня і кількості календарних робочих днів;

3) добуток нормативної тривалості робочого дня і кількості календарних робочих днів;

4) добуток середньої тривалості робочого дня і кількості календарних днів.

 

ТЕМА 5

«Організація набору та відбору персоналу»

51. Опис посади – це:

1) фіксація даних про зміст роботи на даній посаді;

2) опис робочого місця;

3) фіксація даних про працівника;

4) перелік вимог до працівника.

 

52. Аналіз змісту роботи це – :

1) визначення найбільш суттєвих характеристик роботи в процесі систематичного і детального дослідження змісту роботи;

2) фіксація даних про зміст роботи на даній посаді чи робочому місці;

3) визначення набору вимог, що дана посада ставить до працівника;

4) регламентація діяльності, в рамках кожної управлінської посади, та вимоги до працівника на цій посаді.

 

53. Особистісна специфікація це – :

1) визначення набору вимог, що дана посада ставить до працівника;

2) визначення найбільш суттєвих характеристик роботи в процесі систематичного і детального дослідження змісту роботи;

3) фіксація даних про зміст роботи на даній посаді чи робочому місці;

4) регламентація діяльності, в рамках кожної управлінської посади, та вимоги до працівника на цій посаді.

 

54. Сукупність дій, спрямованих на залучення кандидатів в організацію, які мають необхідні для досягнення цілей якості, – це:

1) відбір персоналу;

2) наймання на роботу;

3) набір персоналу;

4) розстановка персоналу.

 

Початковою стадією якого процесу є набір кадрів до організації?

1) професійного розвитку персоналу;

2) планування чисельності персоналу;

3) прогнозування потреби в персоналі;

4) комплектування штату працівників організації.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.