Здавалка
Главная | Обратная связь

Які є типи кадрової політики, пов’язані з рівнем усвідомлення працівниками правил і норм кадрової роботи в організації?1) відкрита, реактивна, превентивна, активна;

2) пасивна, реактивна, превентивна, активна;

3) пасивна, реактивна, превентивна, закрита;

4) активна, раціональна, авантюристська, зовнішня.

 

На які різновиди поділяється активна кадрова політика?

1) раціональна та превентивна;

2) відкрита та закрита;

3) авантюристська та раціональна;

4) раціональна та бюрократична.

 

При якій кадровій політиці керівництво організації здійснює постійний кадровий моніторинг?

1) активної;

2) пасивної;

3) відкритої;

4) закритої.

 

При здійснення якої кадрової політики в організації не проводиться середньострокове кадрове прогнозування?

1) превентивної;

2) відкритої;

3) пасивної;

4) реактивної.

 

При здійсненні якої кадрової політики в організації немає можливості кар’єрного росту персоналу?

1) превентивної;

2) активної;

3) закритої;

4) відкритої.

 

Яка з ознак притаманна реалізації пасивної кадрової політики?

1) керівництво здійснює контроль за причинами негативного стану в роботі з персоналом;

2) керівництво має обґрунтований кадровий прогноз;

3) кадрова робота зводиться до ліквідації негативних наслідків;

4) розроблені середньострокові плани роботи з персоналом.

 

Яка з ознак притаманна реалізації відкритої кадрової політики?

1) перевага надається питанням мотивації (задоволенню потреб у стабільності, безпеці);

2) використовується як стимулювання, так і мотивування праці персоналу;

3) набір кадрів здійснюється як на низові посади, так і на посади вищого рівня, перевага надається питанням стимулювання персоналу (зовнішній мотивації);

4) набір кадрів здійснюється лише на низові посади.

 

Яких етапів складається процес розробки кадрової політики?

1) програмування, нормування та оцінка;

2) нормування, програмування та моніторинг персоналу;

3) прогнозування, планування, нормування та відстеження;

4) аналіз, прогноз, вибір критеріїв та оцінка.

 

Що означає процес моніторингу персоналу?

1) постійне спеціальне спостереження за станом кадрів, їх динамікою, балансом, стимулюванням, травматизмом і т.д.;

2) вивчення процесу плинності кадрів;

3) відстеження процесів найму, навчання, підвищення кваліфікації, професійного просування;

4) аналіз ринку робочої сили.

 

Що належить до об’єкта кадрової роботи на підприємстві?

1) управлінський персонал;

2) робітники;

3) всі працівники;

4) організаційні підрозділи, відповідальні за роботу з кадрами.

 

Який фактор впливу на кадрову політику належить до зовнішньої сфери підприємства?

1) якісні характеристики трудового колективу;

2) цілі підприємства;

3) технологія виробництва;

4) джерела комплектування штату персоналу.

 

Який фактор впливу на кадрову політику має внутрішньо-організаційний характер?

1) національне трудове законодавство;

2) рівень організаційної культури;

3) взаємовідносини з профспілкою;

4) стан економічної кон’юнктури.

 

ТЕМА 4

«Кадрове планування в організаціях»

36. Що є основною метою кадрового планування?

1) визначення професійного рівня та професійної придатності працівників;

2) скорочення тривалості робочого дня та встановлення пільг для працівників;

3) забезпечення організації робочою силою та визначення сукупності обов’язкових витрат;

4) створення оптимальних умов праці та підвищення рівня мотивування персоналу на підприємстві.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.