Здавалка
Главная | Обратная связь

На які групи поділяються мотиви плинності кадрів на підприємстві?1) психологічно-емоційні, гігієнічні, матеріальні, кваліфікаційні;

2) професійно-кваліфікаційні; організація та умови праці; стосунки в колективі;

3) освітньо-кваліфікаційні, економічні, соціальні, виробничі, побутові;

4) естетичні та рівень задоволення працівників матеріальними благами.

 

Що таке трудовий стаж?

1) тривалість роботи та іншої діяльності, яка на підставі закону прирівнюється до роботи;

2) загальна тривалість трудової діяльності людини;

3) тривалість роботи в одній організації чи на одній посаді;

4) завершення ділової кар’єри.

 

184. До керованих факторів плинності належать:

1) суб'єктивні фактори виробництва;

2) природно-кліматичні процеси в колективі;

3) матеріальні фактори виробництва та побуту працівників;

4) демографічні процеси в колективі.

 

Як часто рекомендується проводити аналіз стану плинності кадрів по всьому підприємству та його структурних підрозділах?

1) двічі на рік;

2) один раз на два роки;

3) один раз на рік;

4) не частіше одного разу на п'ять років.

 

ТЕМА 12

 

«СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ»

 

Які організації започатковували перші спроби соціального партнерства?

1) професійні;

2) корпоративні;

3) державні;

4) комерційні.

 

Що означає поняття «соціальне партнерство»?

1) соціальні стосунки між трьома суб'єктами ринкової економіки: державою, найманими працівниками, роботодавцями;

2) відносини між найманими працівниками і власниками підприємства (роботодавцями);

3) форма існування різних суб'єктів суспільних відносин;

4) усі відповіді вірні.

 

Які функції виконує соціальне партнерство в управлінні персоналом?

1) контролюючу, стимулюючу, організаційну;

2) захисну, контролюючу, прогностичну;

3) «миротворчу», захисну, контролюючу;

4) захисну, організаційну, «миротворчу».

 

Яке завдання соціального партнерства є найважливішим?

1) участь у розробленні законодавчої бази з питань соціально-трудових відносин;

2) запобігання і розв’язання колективних трудових конфліктів;

3) посилення мотивації до праці в забезпеченні високих результатів роботи працівників;

4) підготовка рекомендацій щодо основного напряму соціального партнерства.

 

У яких формах здійснюється співробітництво соціальних партнерів в організації?

1) співбесід та поточного ділового оцінювання;

2) консультацій, переговорів, контролю, вирішення колективних спорів;

3) консультацій, переговорів та аналізу анкетних даних;

4) соціологічних обстежень та тестування.

 

На підставі укладання якого документа відбувається на підприємстві соціальне партнерство?

1) трудового договору;

2) статуту;

3) нормативного акта;

4) колективного договору.

 

Що є основним критерієм вступу до профспілки?

1) вік та освіта працівника;

2) професія працівника;

3) ціннісні орієнтири особи;

4) рівень інтелекту особи.

 

ТЕМА 13

«Ефективність управління персоналом»

 

193. Визначте зайве. Мінімізація затрат як критерій ефективності процесу управління персоналом повинна розглядатися стосовно до:

1) кадрової політики;

2) як самоціль процесу управління персоналом;

3) досягнення конкретних кількісних і якісних параметрів трудового потенціалу;

4) проведення тих чи інших заходів за умови досягнення поставлених перед ним завдань.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.