Здавалка
Главная | Обратная связь

Які існують основні форми навчання персоналу?1) індивідуальна, групова, курсова;

2) групова, заочна, особиста;

3) індивідуальна, без відриву від виробництва, стажування;

4) курсова, заочна, особиста.

 

Якими є форми навчання персоналу?

1) групове та індивідуального навчання;

2) навчання на робочому місці та поза робочим місцем;

3) заочне навчання та без відриву від виробництва;

4) первинна підготовка кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів.

 

Що означає процес інвестування в людський капітал?

1) вкладення, спрямовані на поліпшення умов праці персоналу;

2) вкладення, що забезпечують виплату соціальної допомоги;

3) кошти, спрямовані на фінансування тимчасової непрацездатності персоналу;

4) вкладення, спрямовані на підвищення кваліфікації і здібностей персоналу.

 

ТЕМА 11

«Управління процесом вивільнення персоналу»

 

Що означає поняття «вивільнення персоналу»?

1) сукупність звільнень працівників з різних причин, у тому числі переведення на інші посади в межах організації;

2) комплекс заходів щодо дотримання правових норм та організаційно-психологічної підтримки з боку адміністрації при звільненні кадрів;

3) розірвання трудового договору (контракту) з працівниками за власним бажанням останніх;

4) горизонтальні переміщення працівників на рівні посади в межах організації.

 

У чому зміст процесу управління плинністю кадрів?

1) намаганні керівників максимально задовольнити потреби та інтереси працівників;

2) зведені до мінімуму кількості незадоволених умовами праці працівників;

3) зведенні до мінімуму протиріч між потребами та інтересами працівників і конкретними можливостями їх задоволення;

4) пошуку причин та встановленні мотивів плинності кадрів і шляхів їх подолання.

 

179. Показник плинності кадрів визначається як:

1) відношення числа звільнених за певний період часу на середньоспискову чисельність працівників за той же період;

2) відношення числа прийнятих за певний період часу на середньоспискову чисельність працівників за той же період;

3) відношення більшої величини з числа прийнятих чи звільнених з підприємства за даний період до середньоспискової чисельності і подається в відсотках;

4) відношення меншої величини з числа прийнятих чи звільнених з підприємства за даний період до середньоспискової чисельності і подається в відсотках.

 

180. Виявлення мотивів та причин плинності кадрів здійснюється на підставі:

1) вивчення анкетних даних;

2) бесіди з особою, яка звільняється;

3) бесіди з працівниками, які оточують особу, що звільняється;

4) всі вищеназвані процедури.

 

На які групи поділяються фактори плинності за ступенем можливого цілеспрямованого впливу на них з боку керівництва ?

1) загальні та спеціальні;

2) керовані, частково керовані, некеровані;

3) змінні, частково змінні, незмінні;

4) професійно-кваліфікаційні та організаційні.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.