Здавалка
Главная | Обратная связь

Розділ 8. Облік основних засобів 

В підсистемі обліку основних засобів реалізовано облік повного життєвого циклу відповідних активів:

- Покупка та облік до початку експлуатації;

- Введення в експлуатацію;

- Облік в процесі експлуатації та поступове або одноразове перенесення вартості активів в склад витрат підприємства;

- Вибуття активів.

 

Нормативно-довідкова інформація підсистеми ОС

 

Довідник «Способи відображення витрат по амортизації та поліпшенню» призначений для зберігання рахунків та аналітики витрат (тобто шаблонні проводки) для відображення операцій нарахування амортизації, накопичення витрат на поліпшення та ремонти необоротних активів, введення в експлуатацію МШП (рис. 8.1).

 

Рис. 8.1. Способи відображення витрат по амортизації

 

Кожен елемент довідника має табличну частину, в якій зберігається інформація про те, як відображуються в обліку витрати по амортизації. Для цього зазначається рахунок витрат та його аналітика (підрозділ, податкове призначення, податкове призначення). Таблична частина може мати кілька рядків, для випадків, коли сума амортизації повинна бути віднесена на різні розрізи обліку витрат (при одночасному використанні необоротного активу за різними напрямками).

 

Для обліку капітальних інвестицій в типовій конфігурації застосовується два варіанти обліку:

- Облік ТМЦ, які придбаваються з метою використання в якості основних засобів. Для них ведеться кількісний складський партійний облік. Такі капітальні інвестиції називаються обладнанням.

- Облік витрат на виготовлення, монтаж, модернізацію ОЗ та інших необоротних активів. Такий облік ведеться тільки в вартісному вираженні в розрізі об’єктів будівництва та статей витрат.

Перелік обладнання ведеться на базі довідника «Номенклатура» в групі «Устаткування до встановлення». Перелік об’єктів будівництва міститься в довіднику «Об’єкти будівництва».

Основним принципом ведення обліку в підсистемі є пооб’єктний облік, тобто кожний основний засіб враховується окремо, кожен актив реєструється як окремий елемент довідника «Основні засоби». В ньому містяться тільки загальні паспортні відомості про основний засіб, обов’язковим до заповнення є реквізити «Найменування».

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.