Здавалка
Главная | Обратная связь

Нарахування амортизації 

Під амортизацією у бухгалтерському обліку розуміється систематичний розподіл вартості необоротних активів, що амортизується, протягом терміну їх корисного використання.

Амортизація нараховується на кожен конкретний об'єкт необоротних активів (крім землі). Нарахована амортизація необоротних активів відображається за кредитом регулюючого рахунка 131 "Знос необоротних активів", на якому виділено субрахунки відповідно до видів необоротних активів. Для ведення аналітичного обліку зношення на рахунку 131 та його субрахунках застосовується субконто "Необоротні активи". Сума амортизації відображається збільшенням суми витрат підприємства та зношення необоротних активів.

Амортизацію (зношення) необоротних активів нараховують й обліковують щомісяця до повного погашення їх вартості (за мінусом ліквідаційної вартості). За новоприйнятими на облік основними засобами зношення нараховується починаючи з 1-го числа місяця, наступного за місяцем надходження. За об'єктами, що вибули, нарахування амортизації припиняють починаючи з 1-го числа місяця, наступного за місяцем вибуття.

В «1С: Бухгалтерії 8 для України» реалізовані способи, передбачені бухгалтерським стандартом:

- прямолінійний спосіб;

- виробничий;

- спосіб зменшення залишку;

- прискореного зменшення залишку;

- кумулятивний (по сумі чисел років);

- 100% в перший місяць експлуатації;

- 50% в перший місяць експлуатації, 50% при списанні.

Для розрахунку амортизації вимагається облік тих чи інших параметрів амортизації. Наприклад, для прямолінійного методу потрібно знати строк корисного використання, для виробничого методу передбачений обсяг виробітку та ін.

Якщо амортизація нараховується виробничим методом, то до нарахування амортизації слід зазначити обсяг продукції, виробленої в поточному місяці. Для цього використовується документ «Виробіток ОЗ» (Доступ: меню «ОЗ» - Параметри амортизації» - «Виробіток для розрахунку амортизації ОЗ»).

Параметри для розрахунку амортизації можуть бути встановлені при введенні в експлуатацію основного засобу та змінені в подальшому за допомогою документів «Зміни параметрів для нарахування амортизації ОЗ», «Модернізація та ремонт ОЗ».

Якщо при розрахунку амортизації за місяць згідно обраного способу з початку розраховується річна сума амортизації, то для розрахунку місячної суми можна зазначити графік розподілу річної суми амортизації по місяцям. Зазначення такого графіку дає можливість врахувати, наприклад, сезонність експлуатації основного засобу. Графіки амортизації можуть бути установленні при введенні в експлуатацію та змінені в подальшому за допомогою документу «Зміни графіків амортизації ОЗ». Сам графік розподілу річної амортизації зазначається в довіднику «Річні графіки амортизації ОЗ» (Доступ: меню «ОЗ» - «Параметри амортизації» - «Річні графіки амортизації ОЗ»). Річний графік задається безпосередньо до календарного року, розподіл по графіку в випадку його використання буде однаковим для кожного року експлуатації основного засобу.

Амортизація з бухгалтерського та податкового обліку нараховується при проведенні документу «Закриття місяця» (рис. 8.11). Якщо для основного засобу амортизація була розрахована до завершення періоду (наприклад, при списанні основного засобу), то повторне нарахування амортизації при регламентній процедурі виконано не буде.

 

Рис. 8.11. Нарахування амортизації

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.